Czy w Krakowie potrzeba pracowników z zagranicy?

Zapotrzebowanie jest ogromne. Dotyczy to zarówno pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak np. informatyków czy lekarzy, oraz np. budowlańców. Przy sprowadzaniu takich pracowników z zagranicy potrzebne jest wsparcie struktur administracyjnych państwa i samorządów. I o uelastycznieniu tych procedur mówiliśmy w czasie okrągłego stołu w sprawie zatrudnienia cudzoziemców.

Czytaj także: Legalizacja pracy cudzoziemców: jeden pracownik, cztery wnioski

Jakie bariery stawiają przepisy w tym zakresie?

Przede wszystkim bariery formalne. Obcokrajowiec najpierw pracuje na podstawie oświadczenia przez sześć miesięcy, i to dzieje się dość szybko, np. w Krakowie w ciągu czterech dni. Ale potem trzeba czekać na pozwolenie z urzędu wojewódzkiego kilka, a nawet kilkanaście miesięcy i to jest istotna bariera. Dlatego proponujemy, aby praca na oświadczenie mogła być stosowana przez 12, a na pozwolenie nawet 18 miesięcy. Zmian powinno być więcej. Najważniejsze zmiany ustawowe to ujednolicenie terminów wydawania zezwoleń i uelastycznienie w sprawach szczególnych zawodów. Czas też, aby urzędy załatwiały wszystko w drodze elektronicznej czy stworzyły wspólną bazę. Potrzebne są też wspólne wytyczne dla wszystkich, aby sposób i szybkość załatwienia sprawy nie zależały od miejsca, gdzie składa się dokumenty.

Przedsiębiorcy postulują, aby samorządy zajęły się wydawaniem takich decyzji.

To bardzo dobry, zresztą nasz – samorządowców i przedsiębiorców – pomysł. Powiatowe urzędy pracy mają ludzi, wiedzę, sprawność. Ale za pracą powinny iść pieniądze, bo trudno robić to za darmo. Alternatywą jest istotne wzmocnienie obsługujących to wydziałów urzędów wojewódzkich. Polscy przedsiębiorcy i samorządy potrzebują nowej polityki migracyjnej. Cudzoziemcy to też nasi mieszkańcy, oni tu pracują, płacą podatki i ZUS, szkolą się, mieszkają i są dla nas ważni. Mamy dobre doświadczenia z pracującymi cudzoziemcami i chcemy to rozwijać. To jest w interesie Polski.