Nawet przegranie procesu nie wyklucza zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na spór z kontrahentem. Takie są wnioski z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

O zasady rozliczania kosztów zapytał szpital, który sądził się z jednym z kontrahentów. Chodziło o wynagrodzenie za usługi sprzątania, transportu i pomocy przy pacjentach. Szpital nie zapłacił, twierdząc, że kontrahent wystawił faktury niezgodne z treścią zawartej umowy. Sąd orzekł jednak, że usługi były prawidłowo wykonane i powinny zostać opłacone.

Szpital poniósł też wydatki na postępowanie sądowe. Czy mogą być podatkowym kosztem? Twierdzi, że tak. Wprawdzie tych wydatków nie można powiązać z konkretnym przychodem, wiążą się jednak z prowadzoną przez szpital działalnością statutową oraz zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Są to tzw. pośrednie koszty prowadzonej działalności.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Zaznaczył, że ustawa o CIT nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących rozliczania kosztów sądowych. Dlatego należy zastosować ogólne zasady. Czyli ocenić, czy wydatek jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Nie może też znajdować się w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Jak czytamy w odpowiedzi katowickiej Izby Skarbowej, analizując wydatki związane z postępowaniem sądowym, należy przede wszystkim zastanowić się, czy były poniesione w celu ochrony przed bezprawnym działaniem wobec podatnika.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że ten warunek został spełniony. Proces miał na celu ochronę majątku szpitala oraz zabezpieczenie źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza.

Reasumując, wydatki związane z udziałem w postępowaniu sądowym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Numer interpretacji: IBPB-1-3/4510-634/15/APO