Z obecnymi oraz planowanymi regułami i problemami związanymi z delegacją pracowników do Francji, Niemiec i Belgii polscy przedsiębiorcy mogli się zapoznać podczas IV edycji forum poświęconego tej tematyce. Forum odbyło się w Katowicach.

Istotne dla firm zmiany mają się pojawić w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE określającej zasady delegowania pracowników, jak też w regulacjach wewnętrznych wspomnianych państw.

– Firmy z branży transportowej i budowlanej, oddelegowujące pracownika do Francji, będą musiały zgłosić to do odpowiedniego urzędu, aby uzyskać specjalną kartę. Wcześniej nie było to obowiązkiem – mówi Agata Bulska-Laine, dyrektor zarządzająca L'Hexagone, organizatora forum.

– Firmy powinny być czujne, bo za zaniechania będą grozić kary pieniężne, nawet 2000 euro za pracownika i do 50 tys. euro na firmę – ostrzega Agata Bulska-Laine.

Belgia wprowadziła platformę elektroniczną do monitorowania nadużyć. Ma ona ułatwić kontrolę inspekcjom pracy i posłużyć za wzór dla innych państw Unii.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Francji oraz Niemiec, a także Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych Belgii. Zawiązano też polsko-francuską współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dziennik „Rzeczpospolita" objął wydarzenie patronatem.