Kryterium wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Wydawanie napojów i posiłków profilaktycznych należy do sfery obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Publikacja: 28.10.2016 02:00

Kryterium wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Foto: 123RF

Rz: Czy pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne tylko tym osobom, które pracują na zewnątrz na stałe, czy również tym, które sporadycznie wykonują pracę na otwartej przestrzeni?

Izabela Dziubak-Napiórkowska: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z 28 maja 1996 r. obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych dotyczy stanowisk pracy uprzednio wskazanych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Jeśli dane stanowisko znalazło się w takim wykazie, należy zweryfikować, czy spełnia kryteria wydatku energetycznego lub pracy pod ziemią określone w rozporządzeniu. W przypadku osób sporadycznie wykonujących pracę na zewnątrz do określenia, czy powinny one otrzymać posiłki profilaktyczne, konieczne jest więc sprawdzenie, czy znajdują się w wykazie stanowisk (np. w regulaminie pracy) objętych takim obowiązkiem u tego pracodawcy, a następnie – czy w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu przekracza 1500 kalorii u mężczyzn i 1000 kalorii u kobiet. Jeśli tak – takiemu pracownikowi należy się posiłek profilaktyczny.

Co oznacza „zmiana robocza", do której odnosi się kwestia wydatku energetycznego? Czy osoba, która pracuje na otwartej przestrzeni, ale jest zatrudniona na część etatu, nie będzie miała prawa do posiłku profilaktycznego?

W przypadku posiłków profilaktycznych kryterium ich przyznania – po objęciu danego stanowiska wykazem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia – jest spełnienie wymogów ilościowych wydatku energetycznego. Zmiana robocza powinna być w tym kontekście rozumiana jako norma dzienna czasu pracy danej osoby. Jeżeli w ramach tej normy dochodzi do przekroczenia poziomu efektywnego wydatku energetycznego organizmu określonego w rozporządzeniu, pracownikowi należy się posiłek profilaktyczny niezależnie od wymiaru etatu.

Czy obowiązki związane z wydawaniem napojów i posiłków profilaktycznych dotyczą również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – np. zleceniobiorców? Czy w ich przypadku pracodawca również powinien mierzyć wydatek energetyczny?

Wydawanie napojów i posiłków profilaktycznych należy do sfery obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Z uwagi na doniosłość tych obowiązków dla życia i zdrowia rozciągają się one nie tylko na osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także na wszystkich wykonujących pracę na rzecz danego pracodawcy na innej podstawie, np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło – co wynika z art. 304 kodeksu pracy. Wobec tego moim zdaniem również takim osobom przysługuje prawo do napojów i posiłków profilaktycznych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu.

—not. j.kal.

BHP

Rz: Czy pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne tylko tym osobom, które pracują na zewnątrz na stałe, czy również tym, które sporadycznie wykonują pracę na otwartej przestrzeni?

Izabela Dziubak-Napiórkowska: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z 28 maja 1996 r. obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych dotyczy stanowisk pracy uprzednio wskazanych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Jeśli dane stanowisko znalazło się w takim wykazie, należy zweryfikować, czy spełnia kryteria wydatku energetycznego lub pracy pod ziemią określone w rozporządzeniu. W przypadku osób sporadycznie wykonujących pracę na zewnątrz do określenia, czy powinny one otrzymać posiłki profilaktyczne, konieczne jest więc sprawdzenie, czy znajdują się w wykazie stanowisk (np. w regulaminie pracy) objętych takim obowiązkiem u tego pracodawcy, a następnie – czy w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu przekracza 1500 kalorii u mężczyzn i 1000 kalorii u kobiet. Jeśli tak – takiemu pracownikowi należy się posiłek profilaktyczny.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości