Mamy także do czynienia z szeregiem przepisów dotyczących prawa spadkowego, odpowiedzialności za długi spadkowe, procedur związanych z nabyciem spadku i sprawowaniem pieczy nad majątkiem małoletniego dziecka, w które ustawa o zarządzie sukcesyjnym nie ingeruje. Pamiętajmy, że dotyczy ona wyłącznie tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem w spadku, nie reguluje natomiast kwestii własności i dziedziczenia. Tak więc, jak nowa ustawa działa w praktyce?