Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC. Zwolnieniem będzie objęta jedynie część wkładu spółki przekształconej odpowiadająca kapitałowi zakładowemu spółki z o.o., opodatkowanemu wcześniej tym podatkiem.

Publikacja: 15.03.2017 05:10

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC

Foto: 123RF

Taką konkluzję można wywieść z negatywnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r. (2461-IBPB-2-1.4514. 632.2016.2.JKu).

Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegająca nieograniczonemu opodatkowaniu w Polsce.

Spółka planowała przekształcenie w spółkę komandytową. Jak wskazywała we wniosku, po przekształceniu będzie prowadzić działalność identyczną co do rodzaju i rozmiarów z działalnością spółki z o.o. Zachodzić będzie również tożsamość co do majątku obu spółek – w szczególności wartość kapitałów własnych w spółce przekształconej będzie odpowiadać wartości kapitałów własnych w spółce z o.o. W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, że w momencie przekształcenia spółka będzie posiadać majątek w postaci kapitału zakładowego, rezerwowego i zapasowego. Nie wykluczył również, że spółka z o.o. będzie dysponować zyskiem bieżącym. Spółka zapytała, czy w takim stanie faktycznym opisywane przekształcenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W jej ocenie taka czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Jak rozumieć ustawowe terminy

Uzasadniając swoje stanowisko, spółka przeanalizowała pojęcia występujące w przepisach ustawy o PCC, zwłaszcza terminy „majątek" i „kapitał zakładowy". Posiłkując się doktryną prawa cywilnego, pozycjami z zakresu teorii prawa oraz słownikiem języka polskiego, wnioskodawca starał się dowieść, że nie ma podstaw do utożsamiania kapitału zakładowego z majątkiem spółki. W jego ocenie, odmienna wykładnia byłoby sprzeczna z utrwalonymi zasadami interpretacji przepisów prawa podatkowego, które nakazują odwoływanie się w pierwszej kolejności do wykładni językowej. Podkreślił zwłaszcza sprzeczność z tymi zasadami ewentualnego utożsamiania pojęcia „zwiększenie majątku" ze zwiększeniem wkładu do spółki osobowej.

Jest przysporzenie

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Według niego, zwiększeniem majątku podlegającym przy przekształceniu opodatkowaniu PCC (zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC) jest przysporzenie powstałe wskutek samego przekształcenia. Organ skonfrontował to spostrzeżenie ze zwolnieniem dla części wkładów do spółki przekształconej, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC lub jego odpowiednikiem w innym państwie (art. 9 ust. 11 lit. a ustawy o PCC).

Zapasowy, rezerwowy i zysk

W rezultacie stwierdził, że podstawą opodatkowania PCC przy omawianym przekształceniu będzie nadwyżka majątku spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia ponad wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej. W przypadku wnioskodawcy będzie to wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz ewentualny zysk bieżący spółki przekształcanej. Organ podkreślił w uzasadnieniu że, inne rozumowanie stałoby w sprzeczności z celem systemowego i kompleksowego opodatkowania majątku spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem autora

Romuald Rzeszutko, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Podejście organów do opodatkowania PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową prezentowane w komentowanej interpretacji stanowi ugruntowaną praktykę. Omawiana interpretacja dowodzi, że nawet najbardziej przekonująca argumentacja oparta na językowej analizie ustawowych pojęć nie przekona fiskusa do zmiany stanowiska. Takie próby były już zresztą podejmowane przez podatników i spotkały się z podobną reakcją fiskusa, np. w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2016 r., (IBPB-2-1/4514-173/16/MZ). Do zdania organów podatkowych przychylają się sądy administracyjne, które także uznają, że podstawą opodatkowania PCC przy omawianym przekształceniu jest nadwyżka majątku spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia ponad wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. Taki pogląd prezentują zarówno wojewódzkie sądy administracyjne, np. WSA w Bydgoszczy wyroku z 18 października 2016 r., (I SA/Bd 521/16) czy WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 lis- topada 2016 r. (I SA/Rz 671/16), jak i Naczelny Sąd Administracyjny, np. w wyroku z 2 września 2015 r. (II FSK 1797/13) czy w wyroku z 10 czerwca 2016 r. (II FSK 1313/14).

Wydaje się, że znacznie większe szanse na powodzenie miałaby próba przekonania fiskusa do zmiany stanowiska w omawianej kwestii, opierająca się na uznaniu spółki komandytowej za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE. Wprawdzie organy podatkowe także i w tym przypadku wypracowały negatywną linię interpretacyjną, jednak na poziomie sądów administracyjnych można się spotkać z licznymi rozstrzygnięciami na korzyść podatników.

W tym kontekście szczególną uwagę zwraca przedstawienie pytania prawnego składowi siedmiu sędziów NSA w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2017 r. (II FSK 3697/14). Wprawdzie dotyczy ono przekształcenia nieco innych rodzajów spółek (spółki akcyjnej w spółkę jawną), tym niemniej w ramach tego postępowania zostanie dokonana wykładnia art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC. Dodatkowo, rozstrzygnięta zostanie kwestia pojęcia spółki kapitałowej w ustawie o PCC, również w świetle Dyrektywy 2008/7/WE. Uchwała ta będzie wiążąca dla wszystkich sądów administracyjnych, przez co znacznie wpłynie na obecną linię orzeczniczą.

Taką konkluzję można wywieść z negatywnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r. (2461-IBPB-2-1.4514. 632.2016.2.JKu).

Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegająca nieograniczonemu opodatkowaniu w Polsce.

Pozostało 96% artykułu
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?