Od 4 marca 2014 r. obowiązuje szerszy katalog prac, które można wykonywać z niedziele i święta. Dzięki nowelizacji kodeksu pracy z 24 stycznia 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 208) w te szczególne dni można świadczyć e-zadania na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych. Ale nie tylko. Wystarczy, że odbiorcy usługi – zagranicznego kontrahenta – nie obowiązuje polski kalendarz świąt lub niedziela jest dla niego dniem pracy.

Nowelizacja kodeksu miała dotyczyć tzw. centrów obsługi teleinformatycznej, które mieszczą się w Polsce, ale usługi świadczą na rzecz zagranicznych podmiotów. Tak naprawdę jednak przepisy nie przesądzają, że efekt pracy w postaci usługi ma mieć zdalny charakter. Praca ma być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu regulacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub urządzeń telekomunikacyjnych (w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego). Zdalna praca – lecz nie finalna usługa – musi być odbierana poza terytorium Polski, a zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę polskie niedziele i święta mają być dla niego dniami pracy.

Wystarczy zatem kilka telefonów czy e-maili, aby tego typu aktywność była dopuszczalna. – Nowe przepisy nie określają, jaki wymiar czy częstotliwość ma mieć praca świadczona na rzecz zagranicznego kontrahenta. Ważne jest, żeby polegała na świadczeniu usług drogą elektroniczną w trakcie dnia roboczego zagranicznego odbiorcy.

Co ważne, w te dni dopuszczalna jest też praca, która zapewnia możliwość świadczenia takich usług. I tu kolejne niedoprecyzowanie – trzeba określić listę stanowisk pracy personelu pomocniczego niezbędnego do obsługi prawidłowego funkcjonowania etatów zdalnej pracy. Informatycy – pełna zgoda, ale recepcjonistka czy sprzątaczka już niekoniecznie. Dobrze byłoby, aby takie informacje znalazły się w regulaminie pracy. W dokumencie tym można określić stanowiska osób, które mogą świadczyć świąteczno-niedzielną pracę przy użyciu zdalnych narzędzi komunikacji (e-mail, telefon czy faks), a także katalog miejsc pomocniczych niezbędnych do obsługi zdalnej pracy.

– Nie ma znaczenia, na jakiej podstawie odbywa się świadczenie usług przez polskiego pracodawcę. Jeżeli ich faktycznym odbiorcą jest podmiot, dla którego nasze święto lub niedziela są dniem pracy, wykonywanie zadań w te dni jest dozwolone. Najważniejsze, aby zadania podwładnego rzeczywiście dotyczyły tych usług lub skupiały się na umożliwieniu ich świadczenia (np. pracownik IT zapewniający ciągłe działanie systemu informatycznego u polskiego pracodawcy) – podkreśla dr Patrycja Zawirska, radca prawny, partner Zawirska Gąsior.

Regularna praca w niedziele i święta powinna być zaplanowana w harmonogramach czasu pracy. Obecnie można je tworzyć na co najmniej miesiąc.

Jeśli pracownik świadczy tego rodzaju pracę, nie mógł odmówić jej w minioną wielkanocną niedzielę.