We wtorek Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi konkretnie o jej art. 136 ust. 4 pkt 2. Uregulowania te uniemożliwiały uzyskanie w trybie uproszczonym certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii osobom, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe przed wejściem w życie ustawy o szkolnictwie wyższym, czyli uzyskały dyplomy przed 1 września 2005 r.

Zdaniem rzecznika budzą one zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną i określoną w niej zasadą równości wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny podzielił zarzuty rzecznika. Według niego kwestionowane przepisy naruszają konstytucję. Ustawodawca nie może arbitralnie określać sztywnego terminu przydatności wiedzy zdobytej w trakcie studiów, abstrahując od czasu, który upłynął od momentu wydania zainteresowanej osobie odpowiedniego dyplomu do chwili wystąpienia przez nią z wnioskiem o certyfikat instalatora.

Wyrok wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dzięki orzeczeniu TK kilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły starać się o uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go uzyskać w trybie uproszczonym.

Sygnatura akt: K 16/15