Dane przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe znajdą się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Z jednej strony przewoźnicy będą dokładniej kontrolowani, a z drugiej zleceniodawcy łatwiej sprawdzą wiarygodność firmy, której powierzają transport.

GITD zapewnia, że rejestr jest już gotowy i w czwartek zostanie uruchomiony. Tego dnia wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wprowadzające rejestr. Ma on być częścią europejskiego systemu przewoźników, możliwa więc będzie również wymiana informacji między państwami UE o popełnionych przez firmy transportowe naruszeniach. Dzięki temu GITD będzie mógł pociągnąć do odpowiedzialności firmę za poważne naruszenia poza granicami Polski. A to może się skończyć utratą tzw. dobrej reputacji (jeden z wymogów dla firm transportowych), co uniemożliwi wykonywanie usług przewozowych.

Dane do rejestru wprowadzą także policja, Straż Graniczna, służba celna czy inspekcja pracy za stwierdzone naruszenia przepisów. Informacje tego typu mają być przekazywane do rejestru drogą elektroniczną za pośrednictwem GITD.

W rejestrze znajdą się numery licencji, dane adresowe, NIP, REGON, pojazdy wpisane do licencji, co ułatwi sprawdzenia wiarygodności przedsiębiorcy. Zleceniodawca usługi transportowej w razie wątpliwości będzie mógł się upewnić, czy powierza ładunek prawdziwemu przedsiębiorcy. W ten sposób mogą zostać ograniczone przypadki, gdy cenny towar odbierają przestępcy udający pracowników firm transportowych.

Co prawda nie wszystkie dane będą publicznie dostępne. Nie będą podawane np. dane osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. A informacje o naruszeniach też będą dostępne tylko dla służb, sądów czy starostów. ©?

Podstawa prawna: ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym DzU z 2016 r., poz. 1935