Ugoda z pracownikiem nie załatwi każdej sprawy

Zawarcie z pracownikiem ugody może być dobrym sposobem zakończenia sporu sądowego lub przedsądowego. Jednak nie wszystko jest w niej dopuszczalne. Obowiązują ograniczenia mające chronić pracowników.

Publikacja: 09.11.2023 02:00

Ugoda z pracownikiem nie załatwi każdej sprawy

Foto: Adobe Stock

Ugoda stanowi w istocie umowę stron określającą zasady zakończenia toczącego się sporu. Jest ona oparta na idei kompromisu polegającego na częściowej rezygnacji przez każdą ze stron ze swoich roszczeń w celu polubownego rozwiązania trwającego sporu. Zatem jej istotną cechą są wzajemne ustępstwa stron dokonywane w celu osiągnięcia porozumienia. Ugoda powoduje też zwykle szybsze i tańsze zamknięcie sporu.

Możliwa w każdym momencie

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu