Zmiany w kodeksie pracy nie dla wszystkich pracowników systemu oświaty

Na elastyczną organizację pracy w szkole nie mogą liczyć pracownicy, których zadania uniemożliwiają wykonywanie pracy zdalnej, np. sprzątaczka czy konserwator. Podobnie jest z nauczycielami, pedagogami czy psychologami.

Publikacja: 13.04.2023 02:00

Zmiany w kodeksie pracy nie dla wszystkich pracowników systemu oświaty

Foto: Adobe Stock

Powszechnie uważa się, że w szkole pracują tylko nauczyciele, a podstawą prawną dla wszelkich czynności wobec pracowników systemu oświaty z zakresu prawa pracy jest ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). To prawda, że Karta Nauczyciela zawiera m.in. artykuły normujące zasady nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy (rozdz. 4), jak i przepisy określające warunki pracy i wynagrodzenie (rozdz. 5). To prawda, że jest tzw. pragmatyką zawodową i ma pierwszeństwo przed kodeksem pracy w  zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami tej ustawy (art. 91c ust. 1 KN). Trzeba jednak pamiętać, że szkoła to nie tylko nauczyciele. To także pracownicy administracji i  obsługi oświaty zatrudnieni na podstawie ustawy z  21 l istopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 530). Co więcej, w stosunku do pracowników zatrudnionych w placówkach niepublicznych przede wszystkim stosuje się przepisy kodeksu pracy, a tylko – w zależności od wymiaru zatrudniania danego pedagoga – wybrane artykuły Karty Nauczyciela. Dlatego też ostatnia nowelizacja kodeksu pracy jest istotna również dla pracowników systemu oświaty.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN