- W związku z nowelizacją kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości, mam pytanie – czy muszę wprowadzić do regulaminu pracy procedurę kontroli trzeźwości? Czy jest to obligatoryjne? A jeżeli wprowadzę zmiany do regulaminu pracy, czy będę mógł kontrolować pracowników ad hoc, z zaskoczenia? Czy są jakieś grupy pracowników, które zawsze trzeba kontrolować albo jakieś preferencje ustawowe w tym zakresie? – pyta czytelnik.

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Jednak aby mógł przeprowadzać kontrole trzeźwości, musi wskazać grupę/grupy pracowników nią objętych ww. w regulacjach wewnątrzzakładowych. Ponadto, na podstawie art. 221c § 10 kodeksu pracy musi wskazać sposób przeprowadzenia kontroli, w tym rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość jej przeprowadzania. Wszystkie te kwestie pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).