MOŻLIWOŚĆ ODMOWY

Czy pracownik, który pracuje w hybrydowym systemie pracy zdalnej (np. trzy dni w domu, dwa dni w biurze), może wpłynąć na pracodawcę, żeby ten zgodził się na całkowite przejście na pracę zdalną? W przypadku odmowy pracodawcy – czy pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy w tym zakresie?