Od 7 kwietnia br. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Takiego wniosku pracownik nie będzie musiał składać w formie pisemnej. Dopuszczalne będzie wysłanie go pocztą elektroniczną czy sms-em – pod warunkiem, że możliwe będzie ustalenie osoby składającej to oświadczenie.

Pracodawca będzie mógł odmówić zgody na pracę zdalną okazjonalną. Wniosek pracownika w tej sprawie nie będzie miał bowiem charakteru wiążącego w przeciwieństwie do wniosku z art. 6719 § 6 k.p. składanego m.in. przez pracownicę w ciąży czy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Oznacza to, że pracodawca nie będzie musiał zgadzać się na okazjonalną pracę zdalną. Będzie to wyłącznie jego decyzja, której nie będzie musiał uzasadniać ani pisemnie, ani ustnie.