Sąd: Zawał serca to nie wypadek przy pracy

Śmierć pracownika w wyniku zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy tylko w przypadku wystąpienia szczególnych, nadzwyczajnych okoliczności towarzyszących świadczeniu pracy. Wykonywanie zwykłych (typowych, normalnych), choćby wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków) przez pracownika, który doznał zawału serca w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż „sama praca” nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy. Może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną.

Publikacja: 23.03.2023 02:00

Sąd: Zawał serca to nie wypadek przy pracy

Foto: AdobeStock

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 13 stycznia 2022 r. (III AUa 2165/19).

Rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny sprawa dotyczyła funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, który zmarł podczas pełnienia służby. Przyczyną zgonu były następstwa objawów obrzęku płuc, które miały swoje podłoże w rozwiniętej chorobie niedokrwiennej serca będącej wynikiem miażdżycy z powikłaniami. Pracodawca ustalił, że zaistniałe zdarzenie nie stanowiło wypadku przy pracy. Protokół powypadkowy został jednak zmieniony przez sąd rozpoznający sprawę o jego sprostowanie, który uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wypadku przy pracy. W postępowaniu tym nie brał jednak udziału ZUS, w związku z czym sądy rozpoznające niniejszą sprawę o rentę rodzinną nie były związane dokonaną oceną. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego dokonały one odmiennej oceny odmawiając zakwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?