Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października 2022 r. (I PSKP 77/21). Stwierdził w nim, że przy redukcjach pracodawca nie może kierować się wyłącznie obiektywnymi kryteriami, ale powinien wziąć pod uwagę także sytuację materialną zwalnianych osób. Wytypowanie do zwolnienia osoby, której sytuacja jest znacznie gorsza niż pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach objętych redukcją, może stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.