Cudzoziemcy, którzy zamierzają legalnie przebywać oraz wykonywać pracę na terytorium Polski, mogą starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, czyli tzw. Niebieskiej Karty UE (Blue Card).

Blue Card stanowi alternatywę w stosunku do „zwykłego” zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenia jednolitego), a jej uzyskanie jest dla cudzoziemców znacznie bardziej korzystne, zwłaszcza w przypadku migrowania z osobami bliskimi.