Wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas po ustaniu zatrudnienia budzi w praktyce znaczne wątpliwości. Dlatego warto zwrócić uwagę na przesłanki dopuszczalności takiego zakończenia umowy.

Umowa terminowa