W grudniu ubiegłego roku Główny Urząd Statystyczny podał dane o wypadkach w pracy zgłoszonych od stycznia do września 2022 r. Ze statystyk wynika, że zgłoszono 42 602 osoby poszkodowane, o 2,3 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2021 r. Zmniejszyła się też liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99. Udział poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3 proc., a w wypadkach ciężkich 0,5 proc. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie śląskim, najniższy zaś w mazowieckim. W podziale według rodzajów działalności gospodarczej największy wskaźnik odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie, a najniższy w sekcji informacja i komunikacja.