- Pracodawca uzgodnił z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku administracyjno-biurowym, że będzie on wykonywał pracę zdalnie w swoim miejscu zamieszkania. W jaki sposób pracodawca powinien wywiązać się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wobec tej osoby?

Pracodawcy uzyskali w końcu konkretne wytyczne dotyczące należytego wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy względem pracujących zdalnie.