23 stycznia br. w życie weszła ustawa z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (DzU poz. 2754; dalej: ustawa). Wprowadza ona wiele nowych możliwości dla małych przedsiębiorców, przewiduje ułatwienia w zawieraniu umów o pracę oraz ich późniejszą obsługę kadrową i  rozliczeniową. Jednocześnie jest to kolejny krok ustawodawcy do uszczelnienia systemu w zakresie regulowania należności publiczno-prawnych przez zatrudniających oraz do ograniczenia pracy „na czarno”.