W Dzienniku Ustaw opublikowana została właśnie ( tj. 6 lutego) ustawa o zmianie ustawy -kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 240). Od tej daty zależała data wejścia w życie nowelizacji.

W efekcie regulacje dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Będzie nią całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, m.in. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Powstanie też możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy (w sytuacjach wyjątkowych, np. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii). Pracownik będzie też mógł wnosić okazjonalnie o wykonywanie swoich obowiązków na odległość (w wymiarze 24 dni w roku).\

Z kolei od 21 lutego br. pracodawcy będą mogli samodzielnie prowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości. Jej zasady (a także grupy pracowników nią objętych) trzeba będzie ustalić w akcie wewnątrzzakładowym. Ponadto na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości zatrudnionego może przeprowadzić uprawniony do tego organ, np. policja. Pracodawca będzie mógł też wprowadzić (i przeprowadzić) kontrolę pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu (np. narkotyków).

Czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu pracy podpisana. Kontrola trzeźwości pracowników coraz bliżej