- Zawarliśmy umowę na czas nieobecności pracownika, który złożył wniosek o urlop wychowawczy. Po pół roku nieobecny pracownik zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zgodziliśmy się. Przez jaki czas może trwać jeszcze umowa na zastępstwo? Czy możemy zatrudniać zastępcę jeszcze trzy miesiące? Po tym okresie najprawdopodobniej kolejna osoba rozpocznie dłuższą nieobecność i wtedy to na jej miejsce potrzebować będziemy tego zastępcy. – pyta czytelniczka.