Wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy

- Co stanie się z istniejącymi już regulaminami pracy zdalnej po wejściu w życie nowych przepisów o pracy zdalnej? Czy trzeba będzie zastąpić je nowymi regulaminami?