24 stycznia weszła w życie zmiana wprowadzona ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 185) polegająca na wykreśleniu z tzw. ustawy covidowej przepisów wydłużających legalność pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce do końca stanu zagrożenia epidemicznego (art. 17 ustawy). Obcokrajowcy powinni zatem zadbać o swój status imigracyjny, aby nie stracić prawa legalnego pobytu w Polsce.