Takie deklaracje padły podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Wdraża on do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych warunków pracy i godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych.

W myśl projektowanych przepisów, wydłużony zostanie urlop rodzicielski. Ten dodatkowy wymiar w praktyce będzie dedykowany jednak ojcom i ma zachęcić mężczyzn do wybierania opieki nad dzieckiem. Dodatkowy urlop będzie płatny, ale nie w pełnej wysokości. W proponowanym stanie prawnym rodzic dostanie w tym czasie zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Czytaj więcej

Można było zrobić to lepiej. Dr Godlewska-Bujok o zmianach w kodeksie pracy

Po wejściu w życie nowych regulacji pracodawca będzie też musiał uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony i konsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym.

Projekt przewiduje także wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo osobie, która mieszka z pracownikiem.

Będzie też można skorzystać ze zwolnienia z pracy (w wymiarze dwóch dni) z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Podczas prac w Sejmie posłowie opozycji wytykali rządowi przede wszystkim opieszałość w przygotowaniu nowych przepisów. Nie dość wspomnieć, że termin na wdrożenie unijnych dyrektyw upłynął 2 sierpnia 2022 r.

W tym kontekście zapowiadali wprowadzenie poprawek, które zakładałaby objęcie dodatkowym urlopem ojców z datą wsteczną tj. od 2 sierpnia 2022 r. oraz podwyższenie wysokości zasiłku z tego tytułu do 100 proc.

Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji.

Etap legislacyjny: Po pierwszym czytaniu w Sejmie