Dotychczas prawo do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługiwało wyłącznie w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza lub adopcji dziecka, które nie ukończyło 7 lat. Nowelizacja kodeksu pracy, która wchodzi w życie 1 lutego 2023 r., znacząco podnosi górną granicę wieku dziecka umożliwiającą skorzystanie rodzicom adopcyjnym z urlopów – z 7 do 14 lat. Ta zmiana nie dotyczy rodziców zastępczych, którzy będą mogli skorzystać z urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 7 lat (lub 10 lat – w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).