Zostałem zwolniony. Złożyłem pozew i wygrałem sprawę o przywrócenie do pracy. W międzyczasie podjąłem jednak inne zatrudnienie i wolę w nim pozostać. Czy aby otrzymać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, które w związku z przywróceniem do pracy mi przysługuje, muszę wystąpić do poprzedniego pracodawcy z wnioskiem? – pyta czytelnik.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia dla osoby przywróconej do pracy przysługuje pod warunkiem podjęcia przez nią pracy na skutek przywrócenia. Jeżeli były pracownik tego nie uczyni, nie nabędzie do niego prawa.