Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że apogeum obecnej fali Covid-19 przypadnie na drugą połowę stycznia 2023 r., a dzienna liczba potwierdzonych przypadków może wynieść ponad 5 tys. Z tego powodu, a także zachorowań na grypę, coraz więcej pracodawców znowu wysyła zatrudnionych do wykonywania pracy zdalnie.

Nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadzi na stałe do kodeksu pracę zdalną, wejdzie w życie nie wcześniej niż pod koniec marca (po upływie dwóch miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw). Do tego czasu podstawą polecania pracy zdalnej wciąż jest ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 2095 ze zm.; dalej: specustawa).