Przepisy dotyczące badania trzeźwości zatrudnionych wejdą w życie najprawdopodobniej jeszcze w styczniu, a zmiany w zasadach pracy zdalnej w marcu. To efekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą na piątkowym posiedzeniu zajmował się Sejm. Posłowie rozpatrywali na nim poprawki Senatu.

Przypomnijmy, że jedna dotyczyła wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej o trzy miesiące. Rząd jeszcze podczas prac w Sejmie poszedł w tej kwestii na pewne ustępstwa. W efekcie wydłużył o dwa miesiące vacatio legis w tym zakresie. To, zdaniem wielu ekspertów reprezentujących organizacje pracodawców, cały czas było za mało. Stąd senacka propozycja, która nie zyskała jednak akceptacji większości posłów.

Czytaj więcej

Czas przygotować się na pracę zdalną po nowemu

Druga poprawka dotyczyła zwiększenia wymiaru dni w roku, w których pracownik może okazjonalnie wykonywać swoje obowiązki na odległość. W ustawie przegłosowanej przez Sejm była mowa o 24 dniach w roku. Senatorowie chcieli zwiększenia tego wymiaru do 30 dni. Posłowie się na to jednak nie zgodzili.

Senatorowie chcieli też, aby pracodawca musiał uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia. W pierwotnej propozycji była mowa o czteroletnim dziecku. Na to też nie było zgody większości.

Etap legislacyjny: Ustawa czeka na podpis prezydenta