Okres bożonarodzeniowy to czas różnego rodzaju spotkań w gronie współpracowników. Wigilie pracownicze organizowane są w restauracjach po godzinach pracy lub w firmie w czasie godzin pracy. Nierzadko pojawia się wówczas wino, a czasami także mocniejsze alkohole. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, takie świętowanie może mieć negatywne skutki dla pracownika, nawet jeśli wigilia odbyła się poza zakładem pracy.