Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ale czy będzie ją ponosił, gdy pracownik wykonuje pracę w domu? Kontrola pracodawcy nad pracownikiem jest przecież w takiej sytuacji mocno ograniczona. Pracodawca nie może naocznie, tak jak w przypadku pracy wykonywanej w zakładzie pracy, sprawdzić, czy podwładny wykonuje pracę w sposób zgodny z przepisami bhp.

Wewnętrzne zasady