Przedsiębiorcy mają prawo do rozliczania wydatków związanych z wykorzystaniem prywatnych pojazdów do celów firmowych. Służy do tego kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Wysokość zwrotu uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów, a także pojemności silnika. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rozporządzenie. Nie było ono zmieniane od 2007 r. choć od tego czasu koszty używania pojazdów, zwłaszcza ceny paliwa, mocno poszły w górę.

Teraz przyznaje to także samo Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało zmianę stawek kilometrówki, by - jak uzasadnia -  zagwarantować pracownikom zwrot ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów do służbowych celów.

Czytaj więcej

Ceny paliwa i inflacja rosną, kilometrówki stoją. Poczta dopłaci do paliwa

Maksymalne koszty używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca mają wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

- o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł  (obecnie 0,5214 zł),

- pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł);

2) dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);

3) dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Jak twierdzi projektodawca proponowane stawki za 1 kilometr przebiegu przygotowano na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego w 2019 r. a następnie zwaloryzowano zgodnie z komunikatami GUS ws. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę na duże rozbieżności między wzrostami dla poszczególnych typów pojazdów:

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy tylko, że decyzja o zróżnicowaniu stawek pomiędzy samochodem osobowym o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 a motocyklem (0,20 gr) wynika z faktu, iż "na rynku funkcjonuje coraz mniej samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3", a także z uwagi na "zaistniały na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologiczny silników motocyklowych".

Projektowane rozporządzenie miałoby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Czytaj więcej

Pieniądze od pracodawcy za jazdę własnym autem są opodatkowane