Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylając 4 sierpnia 2022 r. decyzję Prezesa UODO, w której organ ten udzielił upomnienia pracodawcy za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a i b w związku z art. 6 RODO przez bezpodstawne przetwarzanie danych osobowych kandydata, którego nie zatrudnił (II SA/Wa 542/22).

Wyrok nie jest prawomocny, ale prawnicy liczą, że będzie on oznaczać przełom w linii orzeczniczej. Jak dotąd bowiem sądy, tak samo jak UODO, konsekwentnie podważały możliwość przetwarzania danych osobowych „na wszelki wypadek”.