- Szef wypowiedział umowę o pracę pracownicy, przywołując jako przyczynę niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Zwolniona, nie mając argumentów do obrony przed trafnymi zarzutami zawartymi w wypowiedzeniu, w ramach odwetu pozwała firmę o zapłatę zadośćuczynienia z powodu mobbingu i zażądała odszkodowania z art. 943 § 4 kodeksu pracy. W pozwie podała, że mobbing wywołał u niej rozstrój zdrowia, przez co nie może znaleźć nowej pracy. Jedyne dowody to zeznania świadków – członków jej rodziny. W jaki sposób pracodawca może bronić się przed bezpodstawnym zarzutem mobbingu? – pyta czytelniczka.