Zbliża się 30 września, tj. termin, do którego pracownicy powinni wykorzystać zaległe urlopy. Ponieważ rząd przedłużył do 30 września br. stan zagrożenia epidemicznego, pracodawcy nadal mogą korzystać z rozwiązań, które przewiduje w tym zakresie ustawa z 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842; dalej: specustawa). Zgodnie z jej art. 15gc w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.