Dopiero co dieta za podróże służbowe wzrosła z dotychczasowych 30 zł do 38 zł. 28 lipca podniesiono ją po raz pierwszy od dziewięciu lat. Okazuje się, że to nie koniec. Kolejna podwyżka – do 45 zł – jest przewidziana od Nowego Roku. Tak wynika z projektu zmiany rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Projektodawca – minister rodziny i polityki społecznej – uzasadnia to inflacją.

Czytaj więcej

Dieta za podróże służbowe wzrasta po raz pierwszy od 9 lat

Wzrosną także diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej, które nie były zmieniane od marca 2013 r. Zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia kwoty diet wzrosną dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg – dla 42 państw. Np. podróżujący do Włoch dostanie dietę w wysokości 53 euro (obecnie 48) oraz 192 euro na nocleg (obecnie 174).

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne