- Złożyłem do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargę w sprawie stosowania wobec mnie mobbingu przez pracodawcę. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy Państwowa Inspekcja Pracy może podjąć działania i przeprowadzić kontrolę u pracodawcy? Czy jeśli zgłoszę mobbing do PIP i podam swoje dane, to zostaną one ujawnione na jakimś etapie prowadzonego postępowania? – pyta czytelnik.

W myśl art. 943 § 2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.