Jeszcze w 2015 r. Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy siedmiu ustaw, w tym kodeksu pracy, dotyczące rekompensowania zatrudnionym pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych.

Co prawda kodeks pracy przewiduje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, ale inaczej jest w razie rekompensowania pracy nadliczbowej poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego. Zwiększony wymiar wolnego w zamian za godziny nadliczbowe nie przysługuje bowiem w sytuacji, gdy z inicjatywą udzielenia wolnego występuje sam zainteresowany. To niezgodne z Europejską kartą społeczną - podniósł RPO.

Jak podał w poniedziałek Rzecznik na swojej stronie internetowej, Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 28 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym umorzył postępowanie w sprawie wniosku Rzecznika (sygn. akt K 20/15).

Analiza wniosku i sformułowanych w nim zarzutów w świetle wzorca kontroli w postaci art. 4 ust. 2 Karty, doprowadziła Trybunał do wniosku, że Rzecznik zakwestionował zaniechanie ustawodawcze, niepodlegające kognicji Trybunału. Uzasadniało to umorzenie postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

Orzeczenie zapadło większością głosów, z trzema zdaniami odrębnymi.

Czytaj więcej

RPO zaskarżył do TK rekompensowanie zatrudnionym pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych