– Gdy warunki pracy stwarzają niebezpieczeństwo na zdrowia i życia pracownika ma on prawo do powstrzymania się od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Trzeba jednak o fakcie powstrzymania się od pracy powiadomić przełożonego.

– Zabronione jest zatrudnianie młodocianych (osób w wieku od 15 do 18 roku życia) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc., a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania, np.: obsługa suszarni, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali lub ich stopów, obsługa pieców do termicznej obsługi cieplnej, bezpośrednia obsługa pieców piekarniczych.

– Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

– Temperatura w pomieszczeniach gdzie odbywa się praca nie może być niższa niż 14 st.C. lub 18 st.C jeśli jest to praca lekka. Przepisy nie zawierają górnego ograniczenia temperatury w miejscu pracy, jednak mówią, że powinna ona być odpowiednia ze względu na bezpieczeństwo pracy.

– Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza 28 st.C, a w przypadku pracy na zewnątrz 25 st.C. pracodawca musi zapewnić zimne napoje na swój koszt.

– Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza 30 st.C. pracodawca ma obowiązek zapewnić łatwo dostępne pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku pracowników, wyposażone w stoły oraz krzesła z oparciami spełniającymi wymagania ergonomii.

– Pracodawca powinien przeszkolić pracowników w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przypadkom przegrzania pracowników, mogących kończyć się udarami słonecznymi, czy oparzeniom słonecznym.

– Pracodawca ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie wentylacji lub klimatyzacji w miejscu pracy, dbać o to by okna można było otwierać w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawiać te okna w pożądanym położeniu.

– Dokonać oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, z uwzględnieniem skutków oddziaływania wysokich temperatur w czasie upałów na pracowników, czy narażenia ich na oparzenia słoneczne gdy praca odbywa się na otwartej przestrzeni.

Czytaj więcej

Podczas upałów można nawet wstrzymać pracę