W pewnym uproszczeniu zaufanie oznacza stan, w którym ma się przekonanie o możliwości polegania na kimś. Jego istnienie jest z kolei warunkiem koniecznym wytworzenia szczególnej więzi pomiędzy pracodawcą a podwładnym. To z kolei daje szansę na prawidłową współpracę. Z tych powodów utratę zaufania uznaje się za jedną z możliwych przyczyn rozwiązania stosunku pracy.

Przyczyna, a nie tylko skutek