Dotychczas wynosiła ona 30 zł, a teraz wzrosła do 100 zł. Zmiana wynika z wydłużenia okresu możliwego zatrudnienia obywateli Ukrainy, rosyjskich, Białorusinów, Mołdawian, Gruzinów i Armeńczyków w uproszczonej procedurze, na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia od 29 stycznia 2022 r. jest to możliwe przez 24 miesiące, zamiast wcześniejszych sześciu miesięcy.

Czytaj więcej

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy - poradnik