Urlop ma być płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Takie zmiany zawiera przyjęty przez rząd projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Określa on zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów. Ustawa ma regulować także organizację i działanie samorządu diagnostów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?