Odprawa za wypowiedzenie zmieniające tylko wyjątkowo

Jeżeli w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zaproponuje pracownikowi warunki pracy obiektywnie do przyjęcia (stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom i adekwatne dla tego stanowiska wynagrodzenie), to odmowa przyjęcia takich warunków może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. To powoduje, że odprawa pieniężna tej osobie nie będzie przysługiwać.

Publikacja: 04.05.2022 18:03

Odprawa za wypowiedzenie zmieniające tylko wyjątkowo

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 23 marca 2021 r. (III PSK 42/21).

Sprawa dotyczyła prawa do odprawy byłego pracownika, któremu z powodu likwidacji jego dotychczasowego stanowiska pracodawca złożył wypowiedzenie zmieniające w zakresie nowego stanowiska oraz wynagrodzenia. Pracownik nie przyjął nowych warunków, w związku z czym jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Z tego tytułu domagał się od pracodawcy odprawy, wskazując, że do rozwiązania umowy o pracę doszło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika, a więc zastosowanie powinien mieć art. 8 w zw. z  art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz.  1969; dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych).

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości