Sąd: Nakazy w sprawie rejestru prac były uzasadnione

Uznanie koronawirusa za szkodliwy czynnik biologiczny zobowiązywało spółkę do prowadzenia rejestru prac, które narażają pracowników na działanie wirusa, oraz wykazu takich pracowników.

Publikacja: 13.04.2022 06:03

Sąd: Nakazy w sprawie rejestru prac były uzasadnione

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie zgodził się ze spółką, że narażenie na styczność z wirusem nie ma związku z pracą w sklepie, lecz wynika z ogólnej sytuacji epidemiologicznej. I że wobec tego spółka nie ma obowiązku prowadzenia wymienionych wykazów i rejestrów.

Obowiązek prowadzenia w określonych sytuacjach wykazu prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru samych pracowników przewiduje kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra zdrowia. Zgodnie z przepisami pracodawca ocenia ryzyko zawodowe, na jakie jest lub może być narażony pracownik. W razie zmiany warunków pracy ocena powinna być zaktualizowana.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów opublikowało dobre praktyki ws. Covid

Ze zaktualizowanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w sklepie wynikało, że szkodliwym czynnikiem biologicznym jest wirus SARS-CoV-2. Wojewódzki inspektor sanitarny stwierdził, że występowanie w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru prac i pracowników narażonych na działanie tych czynników.

W konsekwencji zobowiązał spółkę do prowadzenia rejestru i wykazu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie spółka zarzuciła, że rejestr i wykaz muszą być prowadzone tylko w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia go na działanie szkodliwych czynników biologicznych. W sklepie nie ma takich stanowisk, a możliwość kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 nie wynika z warunków pracy, lecz z ogólnej sytuacji epidemicznej.

WSA nie uwzględnił skargi. Stwierdził, iż skoro sama spółka ustaliła, że w sklepie są stanowiska pracy zagrożone potencjalnie szkodliwym czynnikiem biologicznym w postaci wirusa SARS-CoV-2, powinna prowadzić wykaz prac oraz rejestr pracowników narażonych na kontakt z tym wirusem. Taki nakaz, wydany przez organy sanitarne, był zatem uzasadniony.

– Błędnie spółka twierdzi, że żaden z pracowników sklepu nie jest zatrudniony na stanowisku pracy, gdzie ten wirus występuje, więc nie ma potrzeby prowadzenia rejestru i wykazu – wyjaśniała motywy wyroku sędzia sprawozdawca Anna Strzelec. – Również wtedy, gdy za szkodliwy czynnik biologiczny został uznany koronawirus, nakłada to na pracodawcę obowiązki określone przepisami. Nakaz nałożony przez organy sanitarne był więc uzasadniony.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt: III SA/Lu 627/21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie zgodził się ze spółką, że narażenie na styczność z wirusem nie ma związku z pracą w sklepie, lecz wynika z ogólnej sytuacji epidemiologicznej. I że wobec tego spółka nie ma obowiązku prowadzenia wymienionych wykazów i rejestrów.

Obowiązek prowadzenia w określonych sytuacjach wykazu prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru samych pracowników przewiduje kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra zdrowia. Zgodnie z przepisami pracodawca ocenia ryzyko zawodowe, na jakie jest lub może być narażony pracownik. W razie zmiany warunków pracy ocena powinna być zaktualizowana.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN