Przepisy zabezpieczające pracowników – rodziców odnoszą się do różnych aspektów zatrudnienia. Wprowadzają m.in. ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy i zapewniają dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Uprawnienia dotyczą także gwarancji warunków zatrudnienia podwładnych powracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem. Ich realizacja bywa jednak kłopotliwa dla pracodawcy – szczególnie, że nieobecność może być długotrwała, a po okresie jej trwania szef może już nie dysponować odpowiednim stanowiskiem.