Wkrótce miną dwa lata, odkąd praca zdalna stała się normą w wielu firmach. Jej specyfika wymusiła na pracownikach większą samodzielność i samodyscyplinę. Konieczność odnalezienia się w nowej sytuacji wymagała wdrożenia nowych rozwiązań i otwartości na zmiany.

Czytaj więcej

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego