Pracodawca powinien współpracować z organizacjami związkowi m.in. przy wprowadzaniu regulaminu pracy w firmie. Regulamin pracy to najważniejszy akt wewnątrzzakładowy, który reguluje porządek i organizację w procesie pracy oraz związane z tym prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracowników.

Regulamin pracy ma obowiązek utworzyć każdy pracodawca zatrudniający ponad 50 pracowników. Taki obowiązek ciąży również na pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 50, ale więcej niż 20 pracowników – jeżeli z wnioskiem o wprowadzenie tego aktu wystąpi zakładowa organizacja związkowa (chyba że w zakładzie pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które już regulują porządek i organizację w procesie pracy).