Projekt ustawy pojawił się w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę z 27 listopada 2019 r. 2019/2121 zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W polskich realiach nowe przepisy będą dotyczyły spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych, działających na podstawie kodeksu spółek handlowych i do tego transgranicznie. Nowa ustawa zastąpi polskie przepisy z 2008 r.

Unijne regulacje mówią, że w transgranicznie przekształcanych spółkach powstanie specjalny zespół reprezentujący zatrudnionych tam pracowników. Ma on dbać o to, by nie zostali pozbawieni praw, z których dotychczas korzystali. Przedstawiciele pracowników wejdą także do organów spółki powstałej w wyniku tansgranicznego połączenia, przekształcenia lub podziału spółek.

Nowe przepisy powinny zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego nie później niż do 31 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Czytaj więcej

Łączenie, podział i przekształcanie spółek - konsekwencje bilansowe i podatkowe