Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała termin na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Na razie jest tylko projekt ustawy, zwanej potocznie ustawą o ochronie sygnalistów.

Katalog czynów przestępczych...